افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نماد ساماندهی

logo-samandehi

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 281,044
تعداد کل بازدیدها : 49,782,021
بازدید امروز : 1620
کاربران آنلاین : 9

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › منابع آزمون کارشناسي ارشد - مجموعه زبان عربي


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : منابع آزمون کارشناسي ارشد - مجموعه زبان عربي

ادبیات عرب

زبان تخصصی

Words

Hida Hija Rajaz&the legends

Hire and Ghassan and their Dramaticc legends

The legend of Numan I

The Suspended odes

Queen Mutajarrida of Hira and Nabighan al- Dhubyani the Poet

The golden ode of Imruul- Qays

Tarafa

Antara

Zuheir ben abi - solma

Amr ben Kulthum the Bard of Arab Chivalry

Abu - Tammam

Abu Firas Text word

Comphex text

صرف و نحو

تعریف علم عربی

مشهورترین ویژگی های اسم

انواع اسم

مصدر و انواع آن

مصدر اصلی

مصادر غیر اصلی

انواع اسم از حیث معرفه و نکره بودن

انواع اسم از نظر معرب ومبنی وبودن

انواع مبنی

تعریف فعل

انواع فعل

قعل متعدی

شرایط و ویژگی های فعل لازم

فعل ازنظر معرب ومبنی بودن

فعل ازنظر زمان

مواضع رفع و نصب و جزم فعل مضارع

فعل از نظر متصرف یا غیر متصرف بودن

فعل از نظر صحیح الاخر بودن و غیر صحیح الاخر بودن

ادغام چیست ؟

موارد امتناع ادغام

اعلال

تعریف حرف

فاعل

وجوب رعایت ترتیب بین فعل و فاعل

انواع مبتدا

ضمیر فصل (عماد )

ضمیر شان

حروف مشبه بالفعل

کان و اخوان ها (افعال ناقصه )

شرایط عمل کردن (( لا )) شبیه به لیس

افعال مقاربه

افعال قلوب

افعال تحویل

معانی بیان بدیع

فصاحت

علم معانی (خبر و انشاء)

انشاء

فعل نهی

تمنی

ندا

مسند الیه

قصر

وصل و فصل

ایجاز،اصناب و مساوات

تشبیه، اسلوب ، انواع ، اغراض

استعاره

تاریخ ادبیات وترجمه و اعراب

شعر جاهلی

اغراض شعر جاهلی

نکات مهم ادبیات عصر جاهلی

اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی «لامیه العرب الشنفری»

ترجمه و اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی معلقه «امروالقیس»

ترجمه و اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی

تاریخ ادبیات عصر اسلامی

نثر عصر اسلامی (قرآن کریم)

ترجمه و اعراب گذاری بخشی از خطبه جهاد امام علی (ع)

نمونه هایی از شعر کعب بن زهیر

نمونه هایی از شعر حسان بن ثابت

نمونه از شعر حطیئه

عصر اموی

عبدالحمید و رساله الی الکتاب

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

فصل اول- درس اول تا ششم

فصل دوم - درس اول تا پنجم

فصل سوم - درس اول تا پنجم

pre-Islamic poetry

The Arabic language

Hide,Hija,Rajaz,and the legends

Hira and Ghassan and their Dramatic legends

The legend if Jazima al- Abrash, the leprous king of Hira,and QueenZabba

The legend of Numan I

Adi ben Zayd,His Romance and tragedy

In the Heart if Arabia:Qasida and the Sus pended odes

The Suspended odes

Imruul- Qays, the Errant Prince of the Desert

Queen,M u tajarrida of Hira, and Nabigha al- Dhu byani the poet

The Golden ode of Imruul- Qays

Tarafa

Antara

Zaheir ben abi- solma

Amr ben Kulthum, the Bard of Arab Chivalry

amr ben Kulthums song of Glory

Abutammam

Antara

Comphex Word

صرف و نحو

منصوبات

مفعول به

تنازع

اشتغال

اختصاص

تحذیر

اغراء

افعل التعجب

منادی

مفعول مطلق

مفعول فیه

مفعول له (لاجله)

مفعول معه

لای نفی جنس

تمییز

حال

استثناء

مجرورات

انواع اضافه

توابع

نعت

تاکید

بدل

عطف

ملحقات

معانی ،بیان،بدیع

مجاز

مجاز عقلی

کنایه

علم بدیع

توریه و انواع آن، استتباع

تجرید و اقسام آن

جمع، تفریق، تقسیم، مبالغه، مذهب کلامی، حسن تعلیل و ...

تاکید المدح بمایشبه الذم، تاکید الذم بما یشبه المدح و ابداع

ادماج، تجاهل العارف، القول باالموجب

صنایع لفظی

علم عروض

تقطیع ابیات

اجزاء بیت شعر

عله و اقسام آن

بحرهای شعر

عیوب قافیه

التدربیات العامه

تاریخ ادبیات و متون نظم و نثر

عصر عباسی اول

دوره های ادب عباسی

ویژگی های ادب عصر عباسی

ادبای معروف عصر عباسی

عصر عباسی دوم

ادبیات عصر عباسی دوم

عصز عباسی سوم

ویژگیهای شعر در عصر عباسی سوم

شاعران معروف عصر عباسی

اغراض شعری

خصوصیات مقامات درعصر عباسی سوم

جایگاه و خصوصیات قصه در عصرعباسی

نمونه هایی از شعر بشارین برد

نمونه هایی از شعر ابونواس

نمونه هایی از شعر ابوتمام

نمونه هایی از شعر دعبل خزاعی

نمونه هایی از شعر بحتری

نمونه هایی از شعرهای متنبی

نمونه هایی از شعر ابوالعلاء المعری

نمونه هایی از نثر عصر عباسی

عصر اندلس

عصر انحطاط

نمونه هایی از شعر دوره انحطاط

نمونه هایی از شعر ابن بناته

تاریخ ادبیات معاصر

شعر

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

فصل چهارم- درس اول

نکاتی چند در خصوص ترجمه

حروف ربط

عبارت ها

اصطلاحات درس چهارم تا هفتم

لغات متن اول تا هفتم


سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد  | ارشد فراگیرکاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ایدکتری سراسری  |دکتری آزاد |دکتری وزارت بهداشت   | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی  |نقشه سایت   وکیل در ایلام

     linkedin             


سوالات کاردانی به کارشناسی , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95.96.97