افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نماد ساماندهی

logo-samandehi

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 281,042
تعداد کل بازدیدها : 49,767,130
بازدید امروز : 1354
کاربران آنلاین : 4

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

منابع وسوالات ازمون استخدامی » سوالات ازمون استخدامی شهرداری

سوالات ازمون شهرداری93,سوالات سازمان شهرداری 93,دفترچه سوالات سازمان شهرداری ها93,ازمون سازمان شهرداری93,سوالات استخدامی شهرداری93

  • سوالات
  • جزوات و نکات مهم
  • بسته های آموزشی
ردیف نام فایل عنوان حجم فایل قیمت جزییات دریافت
1 منابع آزمون استخدامی شهرداری های کشور-نکات کلیدی و سوالات کلیدی - زبان و ادبیات فارسی سال 90 1.72MB 50,000 ريال
2 سوالات رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط-کارشناس بهداشت حرفه ای سال91 413KB 20,000 ريال ---
3 سوالات رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط-کارشناس بهداشت حرفه ای سال92 892KB 20,000 ريال ---
4 سوالات کاردان محیط زیست سال91 502KB 20,000 ريال ---
5 سوالات کاردان محیط زیست سال92 859KB 20,000 ريال ---
6 سوالات رشته شغلی کارشناس محیط زیست سال91 408KB 20,000 ريال ---
7 سوالات رشته شغلی کارشناس محیط زیست سال92 880KB 20,000 ريال ---
8 سوالات رشته شغلی کارشناس امور باغبانی سال92 1.02MB 20,000 ريال ---
9 سوالات رشته شغلی کارشناس امور باغبانی سال91 468KB 20,000 ريال ---
10 سوالات رشته شغلی کارشناس ارزیابی خسارات سال92 1020KB 20,000 ريال ---
11 سوالات رشته شغلی کارشناس هیدرو ژئولوژی سال92 913KB 20,000 ريال ---
12 سوالات رشته شغلی کارتوگراف سال92 1.06MB 20,000 ريال ---
13 سوالات رشته شغلی کارتوگراف سال91 491KB 20,000 ريال ---
14 سوالات رشته شغلی کاردان آتش نشانی سال92 1000KB 20,000 ريال ---
15 سوالات رشته شغلی کارشناس آتش نشانی سال92 1.08MB 20,000 ريال ---
16 سوالات رشته شغلی کارشناس آتش نشانی سال91 492KB 20,000 ريال ---
17 سوالات رشته شغلی مهندس برق سال91 462KB 20,000 ريال ---
18 سوالات رشته شغلی مهندس برق سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
19 سوالات رشته شغلی کارشناس ارتباطات سال92 882KB 20,000 ريال ---
20 سوالات کاردان امور حمل و نقل سال91 534KB 20,000 ريال ---
21 سوالات کاردان امور حمل و نقل سال92 947KB 20,000 ريال ---
22 سوالات رشته شغلی کارشناس امور حمل و نقل سال91 427KB 20,000 ريال ---
23 سوالات رشته شغلی کارشناس امور حمل و نقل سال92 930KB 20,000 ريال ---
24 سوالات رشته شغلی مهندس تاسیسات سال92 962KB 20,000 ريال ---
25 سوالات رشته شغلی کاردان معماری سال92 963KB 20,000 ريال ---
26 سوالات رشته شغلی مهندس مکانیک سال91 445KB 20,000 ريال ---
27 سوالات رشته شغلی مهندس مکانیک سال92 970KB 20,000 ريال ---
28 سوالات کاردان نقشه بردار سال91 577KB 20,000 ريال ---
29 سوالات کاردان نقشه بردار سال92 897KB 20,000 ريال ---
30 سوالات رشته شغلی نقشه بردار سال91 485KB 20,000 ريال ---
31 سوالات رشته شغلی نقشه بردار سال92 885KB 20,000 ريال ---
32 سوالات رشته شغلی ارشیتکت سال91 515KB 20,000 ريال ---
33 سوالات رشته شغلی ارشیتکت سال92 915KB 20,000 ريال ---
34 سوالات رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه فیزیک, شیمی و مکانیک خاک سال92 1.05MB 20,000 ريال ---
35 سوالات رشته شغلی کارشناس شهرسازی سال91 888KB 20,000 ريال ---
36 سوالات رشته شغلی کارشناس شهرسازی سال92 895KB 20,000 ريال ---
37 سوالات کاردان راه و ساختمان سال91 899KB 20,000 ريال ---
38 سوالات کاردان راه و ساختمان سال92 892KB 20,000 ريال ---
39 سوالات رشته شغلی مهندسی راه و ساختمان سال91 489KB 20,000 ريال ---
40 سوالات رشته شغلی مهندسی راه و ساختمان سال92 921KB 20,000 ريال ---
41 سوالات رشته شغلی کارشناس ثبت اسناد و املاک سال92 1.1MB 20,000 ريال ---
42 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اجتماعی سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
43 سوالات رشته شغلی آمارشناس سال92 1.13MB 20,000 ريال ---
44 سوالات رشته شغلی آمارشناس سال91 508KB 20,000 ريال ---
45 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرگان داخلی سال92 1.02MB 20,000 ريال ---
46 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی سال92 1.08MB 20,000 ريال ---
47 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی سال91 499KB 20,000 ريال ---
48 سوالات رشته شغلی کارشناس سمعی بصری سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
49 سوالات رشته شغلی کارشناس حقوقی سال92 1.13MB 20,000 ريال ---
50 سوالات رشته شغلی کارشناس حقوقی سال91 488KB 20,000 ريال ---
51 سوالات رشته شغلی کاردان روابط عمومی سال92 925KB 20,000 ريال ---
52 سوالات رشته شغلی کاردان روابط عمومی سال91 447KB 20,000 ريال ---
53 سوالات رشته شغلی کارشناس روابط عمومی سال92 998KB 20,000 ريال ---
54 سوالات رشته شغلی کارشناس روابط عمومی سال91 463KB 20,000 ريال ---
55 سوالات رشته شغلی کارشناس امور هنری سال92 1.1MB 20,000 ريال ---
56 سوالات رشته شغلی کتابدار سال92 1.08MB 20,000 ريال ---
57 سوالات رشته شغلی کارشناس امور ورزشی سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
58 سوالات رشته شغلی کارشناس امور ورزشی سال91 464KB 20,000 ريال ---
59 سوالات رشته شغلی کاردان امور فرهنگی سال92 934KB 20,000 ريال ---
60 سوالات رشته شغلی کاردان امور فرهنگی سال91 448KB 20,000 ريال ---
61 سوالات رشته شغلی کارشناس امورفرهنگی سال92 1020KB 20,000 ريال ---
62 سوالات رشته شغلی کارشناس امورفرهنگی سال91 454KB 20,000 ريال ---
63 سوالات رشته شغلی متصدی امور دفتری-کاردانی و کارشناسی سال92 1010KB 20,000 ريال ---
64 سوالات رشته شغلی مامور حراست سال92 991KB 20,000 ريال ---
65 سوالات رشته شغلی مامور حراست سال91 476KB 20,000 ريال ---
66 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی و آموزش سال91 453KB 20,000 ريال ---
67 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرسی و نظارت سال92 1.16MB 20,000 ريال ---
68 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرسی و نظارت سال91 494KB 20,000 ريال ---
69 سوالات رشته شغلی حسابرس سال92 1.19MB 20,000 ريال ---
70 سوالات رشته شغلی حسابرس سال91 494KB 20,000 ريال ---
71 سوالات رشته شغلی حسابدار2 سال92 1.14MB 20,000 ريال ---
72 سوالات رشته شغلی حسابدار2 سال91 498KB 20,000 ريال ---
73 سوالات رشته شغلی حسابدار1 سال92 1.07MB 20,000 ريال ---
74 سوالات رشته شغلی حسابدار1 سال91 475KB 20,000 ريال ---
75 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات مالی سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
76 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات مالی سال91 486KB 20,000 ريال ---
77 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه سال92 1.1MB 20,000 ريال ---
78 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه سال91 479KB 20,000 ريال ---
79 سوالات رشته شغلی کارشناس امور اداری سال92 1.08MB 20,000 ريال ---
80 سوالات رشته شغلی کارشناس امور اداری سال91 484KB 20,000 ريال ---
81 سوالات رشته شغلی کارگزین سال92 949KB 20,000 ريال ---
82 سوالات رشته شغلی کارگزین سال91 452KB 20,000 ريال ---
83 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات اداری سال92 946KB 20,000 ريال ---
84 سوالات رشته شغلی مسئول دفتر سال92 998KB 20,000 ريال ---
85 سوالات رشته شغلی مسئول دفتر سال91 462KB 20,000 ريال ---
86 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی و آموزش سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
87 سوالات کاردان تاسیسات سال91 586KB 20,000 ريال ---
88 سوالات رشته شغلی اپراتور سال91 605KB 20,000 ريال ---
89 سوالات رشته شغلی کارشناس حفاظت کار سال91 441KB 20,000 ريال ---
90 سوالات رشته شغلی کارشناس تحلیلگرسیستم سال91 431KB 20,000 ريال ---
91 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی سال91 510KB 20,000 ريال ---
92 سوالات رشته شغلی کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال91 474KB 20,000 ريال ---
93 سوالات رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه سال91 480KB 20,000 ريال ---
94 سوالات رشته شغلی مهندس تاسیسات کد1 سال91 436KB 20,000 ريال ---
95 سوالات رشته شغلی متصدی امور دفتری کد2 سال91 455KB 20,000 ريال ---
ردیف نمونه سوالات عمومی سال حجم فایل قیمت جزییات دریافت
1 مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی(ویژه ازمون های استخدامی) 91 1.86MB 30,000 ريال با کلید تستی
2 مجموعه سوالات زبان انگلیسی(ویژه ازمون های استخدامی) 91 1010KB 30,000 ريال با پاسخ تستی +100صفحه
3 مجموعه سوالات ریاضیات و آمار(ویژه ازمون های استخدامی) 91 1.01MB 30,000 ريال 70صفحه با پاسخ نامه
4 مجموعه سوالات اطلاعات اجتماعی,سیاسی,قانونی(ویژه ازمون های استخدامی) 91 636KB 30,000 ريال با پاسخنامه تستی
5 جموعه سوالات احکام,معارف اسلامی(ویژه ازمون های استخدامی) 91 803KB 30,000 ريال 40صفحه با پاسخنامه
6 مجموعه سوالات تشریحی مصاحبه ها(ویژه ازمون های استخدامی) 91 2.68MB 30,000 ريال شامل موضوعات زیر : مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روز ایران و جهان مسایل دینی، عقیدتی نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشوراطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی
7 سوالات دروس عمومی 90 4.12MB 50,000 ريال این سوالات فقط شامل سوالات دروس عمومی (زبان فارسی،معارف اسلامی،زبان انگلیسی،ریاضی،آمار،کامپیوتر،سوالات هوش و اطلاعات عمومی) می باشد که برای کلیه آزمونهای استخدامی مناسب می باشد. (وزارتخانه ها-بانکها، شهرداریها، شرکت نفت، شرکت گاز، آموزش و پرورش، ارگانهای دولتی و غیره....
8 مجموعه سوالات فناوری اطلاعات,کامپیوتر(ویژه ازمون های استخدامی) 91 991KB 30,000 ريال با پاسخنامه

کارشناسی ارشد  | ارشد فراگیرکاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ایدکتری سراسری  |دکتری آزاد |دکتری وزارت بهداشت   | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی  |نقشه سایت   وکیل در ایلام

     linkedin             


سوالات کاردانی به کارشناسی , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95.96.97